DUINEN – In de aanpak van de bos- en duinbranden heeft de gemeente Bergen verschillende maatregelen genomen.

In afstemming met PWN, Staatsbosbeheer en politie geldt van 1 april tot 1 oktober 2014 opnieuw een rookverbod in het bos- en duingebied.

In de gemeente Bergen mogen mensen van 1 april tot 1 oktober niet roken in, of binnen 30 meter van, bossen, heide- en veengronden en in de duinen.

Dit verbod is niet van toepassing indien het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Een van de maatregelen om natuurbranden tegen te gaan is het invoeren van een rookverbod in de droge periode.

Op deze manier hoopt het college de kans op branden te verkleinen. Veel natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Met het rookverbod waarschuwt de gemeente mensen voorzichtig met het gebied om te gaan.

Geef een reactie