EGMOND-BINNEN – Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) houdt woensdag 12 april in dorpshuis De Schulp haar jaarvergadering. De organisatie nodigt hierbij uit de inwoners van Egmond-Binnen, zowel leden als niet-leden.

Op de agenda staat bijvoorbeeld een korte terugblik op 2022 en de start van 2023. Verder is er onder andere aandacht voor de verplaatsing van supermarkt Dekamarkt, de renovatie van De Schulp, verkeer, woningbouw en Schiphol.

‘Gouden’ vondsten

Gastspreker archeoloog Jan de Koning vertelt over de historie van Egmond-Binnen, waaronder ‘gouden’ vondsten in de Herenweg.

Leefbaarheid

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Egmond-Binnen. Samen met de inwoners van Egmond-Binnen en de gemeente Bergen maakt de vereniging zich sterk om de leefbaarheid in en rond de woonwijken en het landelijk gebied te verbeteren of in stand te houden.

De jaarvergadering op woensdag 12 april in De Schulp start om 19.30 uur (inloop om 19.15 uur).