EGMONDEN – De gemeente Bergen houdt maandag 12 juni een inloopbijeenkomst over de fusielocatie voor de nieuwe gezamenlijke Egmondse voetbalclub VV Egmond. Deze bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef.

De drie Egmondse voetbalclubs Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels vormen sinds 16 maart officieel VV Egmond. Het College van B&W besloot 9 mei om het sportcomplex aan de Hogedijk aan te wijzen als voorkeurslocatie hiervoor.

Uitleg over onderzoek

Wethouder Marco Wiesehahn en projectleider Vincent Quist zijn namens de gemeente Bergen aanwezig. Zij beantwoorden vragen over het collegebesluit om te kiezen voor het terrein van het huidige Zeevogels. Ook het fusiebestuur van VV Egmond is tijdens de avond present. De bestuursleden geven uitleg over het Programma van Eisen dat is opgesteld voor het nieuwe sportcomplex.

Daarnaast zijn vertegenwoordigers van RHDHV (Royal Haskoning) aanwezig, uitvoerder van het onderzoek naar de drie locaties. Royal Haskoning vertelt over het onderzoek en de onderwerpen waaraan de organisatie toetste. Voorbeelden zijn ruimtelijke inpasbaarheid, planologische haalbaarheid, verkeer en parkeren, bereikbaarheid (snel/langzaam verkeer) en verkeersveiligheid.

Inloop

Geïnteresseerden kunnen vragen stellen en desgewenst hun zorgen bespreken. Binnenlopen kan wanneer het hen uitkomt. De bijeenkomst duurt van 17.00 tot 19.30 uur. Adres: Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef.

Op de foto het fusiebestuur van VV Egmond. Staand van links naar rechts: Arnold Boon (secretaris), Robert van den Bosch (voorzitter) en Marco Tervoort (bestuurslid). Zittend van links naar rechts: Robert Wijker (penningmeester), Marco Dekker (bestuurslid) en Joost van Dam (bestuurslid). (Foto: aangeleverd).