EGMOND AAN ZEE – Het digitaal parkeren heeft in Egmond aan Zee bij een aantal inwoners tot onrust geleid. Zo valt op te maken uit een brief van een inwoner aan de gemeenteraad, ondertekend door ruim zeshonderd inwoners. Voor leden van de politieke partijen aanleiding om in gesprek te gaan op maandagavond 13 juni in het Sportcafé van sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee.

De brief is in de agendacommissie besproken en alle fracties hebben dit serieus opgevat, laten Solita Groen-Bruschke van GroenLinks en Liselotte Verwaaijen van VVD namens hun partijen en de collega-partijen weten. Groen-Bruschke: “De raadsleden hebben nagedacht op welke manier we in gesprek kunnen met de indieners of een afvaardiging hiervan. Vragen of inwoners komen inspreken in een vergadering, vonden we wat afstandelijk. Uitnodigen voor een informatieavond, zou ook weer een flink aantal weken duren. En daarom is besloten om zelf een gelegenheid te creëren waarbij inwoners met de fracties in gesprek kunnen gaan.”

Verwaaijen: “Het doel van de bijeenkomst is dat de fracties de verschillende meningen willen horen, feiten willen verzamelen, willen luisteren naar de ideeën van de inwoners en kennisnemen van de problemen waar inwoners tegenaan lopen. Later in dit jaar hopen we het eerste jaar met dit digitale systeem te evalueren. De input van deze avond willen de verschillende fracties daarbij betrekken.”

Wie het gesprek wil bijwonen, is welkom in het Sportcafé van Sporthal de Watertoren, op maandag 13 juni. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.