BERGEN NH – ‘Is wettelijke dwang noodzakelijk voor bouwen in buitengebieden?’ Dat is maandag 13 maart in de Ruïnekerk in Bergen het thema van een regionale bijeenkomst over woningbouw rondom dorpen en kleinere kernen. Minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten Dennis Heijnen zijn hierbij aanwezig.

Het thema is actueel: het provinciaal bestuur fluit plattelandsgemeenten dikwijks terug als zij willen bouwen in buitengebieden. Gevolg hiervan is dat dorpen verschralen, voorzieningen wegvallen en er in deze dorpen geen toekomst is voor de jeugd.

Welkom tijdens deze avond zijn alle betrokken inwoners van plattelandsgemeenten in Noord-Holland, vertegenwoordigers van wijkverenigingen, gedupeerde jongeren, scholieren en verenigingen met bouwplannen. Ook staat de deur open voor regionale en lokale bestuurders, raadsleden, woningbouwverenigingen en andere geïnteresseerden. De avond duurt van 18.30 tot 20.00 uur. De deur is open vanaf 18.00 uur. Aanmelden kan via e-mailadres cda13maart@cdabergen.nl.

Foto: Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. (Foto: Phil Nijhuis).