BERGEN NH – Diverse woningen voor Delversduin in Egmond aan den Hoef

De woningbouwplannen voor Delversduin in Egmond aan den Hoef liggen vanaf 26 maart ter visie.

De bouw van maximaal 162 woningen past binnen de structuurvisie van het gebied, die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan is een mix van diverse woningtypen opgenomen, waarvan 30% sociale huur, 20% middenhuur/koop en 50% vrije sector koopwoningen.