BERGEN – De gemeente Bergen informeert de inwoners op dinsdag 17 november over de sloop van de Bakemaflat in het centrum van Bergen.

Het sloopproces met een start op 30 januari staat tijdens deze inloopbijeenkomst centraal. Hierbij zijn onder andere wethouder Yvonne Roos-Bakker van Ruimtelijke Ordening en projectleider Tanne van Nispen aanwezig.

Zij vertellen over de sloop en het behoud van de monumentale kastanjeboom die voor de flat staat. Ook komen aan de orde de destijds gelegde eerste steen van de flat en de monumentale bank.

Sloopbedrijf De Groot gaat het verloop van het sloopproces toelichten. Hierbij komen aan bod de werkzaamheden, de planning en de transportroutes. 

Ideeën voor tijdelijke inrichting

Het dorpsplein krijgt na de sloop een tijdelijke nieuwe inrichting tot de ontwikkeling van het dorpsplein van start gaat. De gemeente Bergen hoort graag van inwoners hun ideeën voor de tijdelijke inrichting. Ook is het mogelijk vragen te stellen.