EGMOND AAN DEN HOEF – De roep van de gebruikers van het Slotkwartier om zo snel mogelijk een informatieavond te organiseren heeft in ieder geval gevolg gehad: op 2 februari is er zo’n zogenaamde beeldvormende avond over de plannen, de ideeën van de betrokkenen en de voortgang. Dat meldt Flessenpost uit Egmond.

In een brief hadden de zeven stichtingen die het Slotkwartier gebruiken als ’thuisbasis’ de gemeenteraad en het college onder meer gevraagd om zo snel mogelijk met meer informatie te komen. “Die komt er”, aldus verantwoordelijk wethouder Ernest Briët.

“Op 2 februari is er een avond in sportcentrum De Beeck in Bergen waar betrokkenen en inschrijvers op het plan hun ideeën en opmerkingen kunnen toelichten aan de raadsleden. Hoe de avond er precies gaat uitzien is nog niet helemaal bekend, maar wij zullen van onze kant ook proberen meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijke invulling en de voortgang.”

‘Duidelijk waar we naar toe willen’

Briët: “Ook proberen we uitleg te geven over hoe aan de motie van destijds (februari 2022) gevolg is gegeven om meer duidelijkheid te geven en even pas op de plaats te maken. Daarbij zullen we een tijdlijn opstellen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar we nu staan en waar we straks naar toe willen.”

Het Slotkwartier is het enige onderwerp van gesprek die avond. Al met al staat het proces dus al bijna een jaar stil door de met één stem verschil aangenomen motie.

Verzoek Wet Open Overheid (WOO)

Daarnaast loopt vanuit de stichtingen een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) aan de gemeente Bergen om alle informatie rondom de besluit- en planvorming van het Slotkwartier aan te leveren.

De beeldvormende avond start donderdag 2 februari om 19.30 uur in De Beeck.