BERGEN NH – Het Ministerie van Defensie houdt op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart een militaire oefening in onder andere de gemeente Bergen. Honderd deelnemers van de Nationale Reserve (Natres) zijn aanwezig met twaalf voertuigen.

De gemeente Bergen laat weten dat de militairen zich groepsgewijs verplaatsen. Dat doen ze te voet naar locaties in de omgeving. Hier voeren ze opdrachten uit. De eenheid gebruikt uitsluitend openbare wegen, paden en terreinen. Bij uitzondering hierop vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder. Ook doet de eenheid er alles aan om overlast en hinder te voorkomen. Ze gebruiken (oefen)munitie.

De Natres bewaakt en beveiligt onder andere het Nederlandse grondgebied en bestaat landelijk uit ongeveer drieduizend militairen. Zij doen dit naast hun normale werk of studie.

Video uit 2022

Het gebeurt vaker dan militairen grootschaliger oefenen in Bergen. Zo oefende de Bravo Compagny (20 Natresbataljon) in mei 2022 rondom het mobiliteitscomplex in Bergen. Dit gebeurde tijdens een actie voor het werven van nieuw personeel. RTV80 TV was daarbij.

ByEvert