EGMOND AAN DEN HOEF – Nieuwsgierig naar het woningbouwplan Delversduin in Egmond aan den Hoef? BPD houdt woensdag 23 movember een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden over het vervolg van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk.

In het plan Delversduin komen maximaal 162 woningen. Van deze woningen is minimaal 30 procent sociale huurwoningen. KennemerWonen gaat deze woningen verhuren. Tenminste 20 procent van de woningen valt in de categorie middenhuur of middenkoop. De overige woningen vallen in de vrije sector.

In de nieuwe woonwijk houdt de gemeente Bergen rekening met de ambities voor duurzaamheid. Daarnaast komen de woningen op een natuurlijke manier in hun omgeving, zegt een gemeentewoordvoerder. “Het plan heeft een dorpse uitstraling die past bij de schaal en sfeer van Egmond aan den Hoef.”

Stand van zaken

Tegen het door de gemeenteraad op 21 juli 2021 vastgestelde bestemmingsplan was beroep aangetekend. De zaak werd op 18 januari 2022 behandeld.  Het beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard bij uitspraak van 27 juli 2022. Dit maakt het bestemmingsplan voor Delversduin onherroepelijk.   

Planning

De initiatiefnemer BPD kan verder met het voorbereiden van de omgevingsvergunningen. De eerste stap in het bouwproces is nu de vergunningaanvragen voorbereiden en vervolgens het bouwrijp maken van de grond zodat de woningen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. De planning is dat er in 2023 gestart kan worden met het bouwrijp maken en dat, als alles naar verwachting loopt, in 2026 alle woningen gerealiseerd zijn, aldus de woordvoerder van de gemeente Bergen.

Aanmelden voor de inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst op woensdag 23 november duurt van 18.00 tot 21.00 uur. Dorpshuis Hanswijk is gevestigd aan Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef. Aanmelden kan tot 18 november tot 12.00 uur via e-mailadres contactnw@bpd.nl. Bij een groot aantal aanmeldingen werkt de gemeente met een tijdslot. De gemeente informeert tijdig over hoe laat u welkom bent.

(Foto: RTV80)