BERGEN – Charles Caspers geeft maandagavond 28 maart in de Petrus en Pauluskerk in Bergen een lezing over het mirakel van het Heilig Bloed dat in 1422 in Bergen plaatsvond.

Na de Sint Elizabethsvloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld kistje gevonden met daarin gewijde hosties uit de kerk van Petten. Een jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op de vindplaats werd de Kapel van het Heilig Bloed gebouwd en ook na de afbraak bleef de plaats het centrum van devotie. Charles Caspers plaatst in zijn lezing het Mirakel van Bergen in de context van sacramentswonderen in de late middeleeuwen, maar ook van wonderen in het algemeen. Wat leert de geschiedenis van het mirakel over de godsbeleving van onze verre voorouders en van onszelf? 

Charles Caspers, kerkhistoricus, is verbonden aan het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut. Deze organisatie houdt zich bezig met de studie van de Christelijke spiritualiteit in verleden en heden. De lezing op 28 maart duurt van 20.00 tot 22.00 uur.  De toegang is gratis.

Charles Caspers.

ByEvert