BERGEN – woensdag 25 2020: Maatregelen nodig om ambitie 30 kilo restafval te halen

Betere milieustraten, de afvalinzameling weer in eigen beheer en een nieuw grondstoffenplan.

Met deze drie ontwikkelingen wil het college ervoor zorgen dat Bergen en haar inwoners straks nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar overhouden. Nu ligt de hoeveelheid restafval per huishouden nog rond de 230 kilo per jaar.

Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken in de manier waarop we met ons afval en onze grondstoffen omgaan.

Met deze maatregelen en een goed beleid willen we de verduurzaming naar een hoger plan tillen.”

Grondstoffenplan

Op dit moment is er geen recent beleidsplan over hoe om te gaan met afval en grondstoffen. Zo’n plan is wel nodig omdat de overheid gemeenten de opdracht heeft gegeven om in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar over te houden.

In het beleidsplan wil het college samen met de gemeenteraad doelstellingen en ambities vastleggen en een plan van aanpak maken om die te behalen.

Milieustraten

Een andere uitdaging is het verbeteren van de ‘milieustraten’; de plekken waar je je grof afval naar toe kan brengen binnen de gemeente.
De huidige milieustraten zijn verouderd. Ook kunnen inwoners er niet voor alle soorten grof afval terecht. Er is veel geld nodig om dit te verbeteren.

Samen met de gemeenteraad wil het college een toekomstbestendige oplossing vinden voor het inzamelen van grof afval.