GROET – Er komen twintig sociale huurappartementen op de plek van de voormalige Petrusschool in Groet. Het college van Bergen stelde het definitieve ruimtelijk kader vast voor de herontwikkeling.

Het woningplan is aangepast na participatie met omwonenden en belanghebbenden. Zo is de uitrit verplaatst van de Korhoendersweg naar de Wulpenlaan. Ook wordt onderzocht hoe senioren uit Groet en Schoorl die willen doorstromen naar een kleinere woning met voorrang een nieuwe woningen kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor jonge starters uit deze twee dorpen.

‘Concreet plan’
Volgens wethouder Klaas Valkering ligt er, na gesprekken met omwonenden en andere belangstellenden, een concreet plan voor deze locatie. “Nu kunnen we de formele bestemmingsplanprocedure opstarten, zodat deze woningen snel kunnen worden gebouwd.”

Woningcorporatie Kennemer Wonen werkte het plan voor de twintig appartementen uit. Dat bestaat uit een compact gebouw van drie lagen. Er komen tien driekamerwoningen van circa 73 m2 en tien tweekamerwoningen van circa 57 m2. Het worden zogenaamde ‘Nul-op-de-Meter-woningen’.

Begin 2022 start de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject. Tijdens die procedure maakt de gemeente verdere afspraken met Kennemer Wonen via een zogenaamde anterieure overeenkomst.