BERGEN NH – Alle 181 ondergrondse containers in de gemeente Bergen krijgen in oktober een sensor die meet hoe vol de container is.

Met die informatie kan de BUCH werkorganisatie de route van de vuilniswagen bepalen en de volste containers als eerste legen. Vanaf 1 januari 2023 – wanneer de BUCH-werkorganisatie de afvalinzameling overneemt van HVC – treedt het systeem in werking.

‘Minder klachten en zwerfafval’

Volgens wethouder Erik Bekkering wordt de afvalinzameling dankzij de sensor logischer en efficiënter. “We kunnen voorkomen dat containers ‘overlopen’. Volle containers zorgen namelijk voor veel klachten van inwoners. En als containers vol zijn, zetten mensen vaak hun volle vuilniszak naast de bakken, en dat zorgt weer voor zwerfafval.”

Omdat routes straks elke dag afhankelijk zijn van metingen van de sensoren, kan de ophaaldienst meer vuil ophalen met minder voertuigen, benadrukt de wethouder. Dat betekent volgens hem minder CO2-uitstoot.