BERGEN NH – Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Bergen hebben 38 personen gesolliciteerd: 25 mannelijke en 13 vrouwelijke kandidaten.

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Bergen.

Van deze kandidaten hebben/hadden 32 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 6 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2021 worden benoemd.
(Flessenpost uit Egmond)