BERGEN – De juniorambassadeurs van het dorp Bergen bezochten woensdag het Regionaal archief in Alkmaar. Hier verdiepten zij zich in de geschiedenis van hun dorp en lag de nadruk op het bekijken van bronnen.

De groep juniorambasseurs bestaat uit basisschoolleerlingen uit Bergen die graag meer willen weten over de geschiedenis van hun woonplaats. De Historische Vereniging Bergen helpt deze jonge mensen om de juiste informatie te krijgen. Het bezoek is één van de excursies die de juniorambasseurs tot en met half juni op het programma hebben staan.

‘Gangetjes vreten’

Frans Leijen van de werkgroep Jeugd van HVB: “Marlies van het Regionaal Archief Alkmaar gaf ons een rondleiding door het depot, waar bezoekers normaal gesproken niet mogen komen. We bekeken een oud geschiedenisboek van het Murmellius gymnasium. Marlies liet zien dat papiervisjes in de bladzijden van het oude boek gangetjes vraten.”

“Ze toonde ons een oude Alkmaarsche Courant met het heftige nieuws dat de Tweede Wereldoorlog was begonnen in mei 1940. We keken samen naar een oude Bergense bad-, duin- en boschbode en zagen de verschillen met een gewone krant.”

Koloniehuis op het Russenduin in Bergen aan Zee

“In de bibliotheek zagen we de oude boeken van de Librije uit de Grote Kerk. De statenbijbel is 17 kilo zwaar en wordt daarom liggend bewaard. Ook liet ze ons het boekenarchief van uitgeverij Kluitman zien. Deze bevat zelfs een kinderboek dat zich afspeelde rond het koloniehuis op het Russenduin in Bergen aan Zee, dat we op 15 februari gaan bezoeken.”

“Heel interessant was het oudste archiefstuk van Bergen in het showdepot: een akte uit 1464 waarbij Heer van Bergen Henric van Borselen Dirc Jansz beleent met een stuk akkerland en daarvoor elk jaar drie paar konijnen moet leveren.”

Slot Ramp

“We zagen een kast met spullen van nog niet zo lang geleden: de eerste Apple computer en een van de eerste mobieltjes. In die kast ook de verzameling AZ-voetbalspullen van een kind, Engeltje Hartog geheten. Het uur in het depot vloog voorbij.”

Nieko vertelde ons dat in Bergen een slot Ramp had gestaan. Marlies toonde ons de oorspronkelijke tekening van dit Slot in het depot. Nu is er van het Slot niets meer terug te vinden behalve de naam Rampenbos en Slotramplaan.”

Invloed van toerisme

“In ons werkboekje vergeleken we twee zeer oude kaarten van de Bergermeer. We legden vijf foto’s van het straatbeeld van Bergen op volgorde van oud naar nieuw. Waar let je dan op bij die foto’s? Verder waren we bezig met de invloed van het toerisme op Bergen honderd jaar geleden en nu. Dit deden we aan de hand van foto’s van Bergen.”

“Op het eind werd Marlies hartelijk bedankt en kreeg ze een groot applaus voor alles wat ze ons had verteld en laten zien. Nu kijken we uit naar de excursie naar het museum het Sterkenhuis eind januari.”

(Foto’s: Simon en Nieko)