BERGEN NH – Het 4 mei comité Bergen heeft zich aangesloten bij de Historische Vereniging Bergen (HVB). Dat is tijdens de Algemene Ledenvergadering van HVB in de Ruïnekerk bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het 4 mei Comité laat weten dat “aansluiting bij deze grote Bergense vereniging zorgt voor een sterke juridische basis.” “Ook bevordert het continuïteit, draagvlak en betrokkenheid”. Het 4 mei comité zocht de afgelopen tijd aansluiting bij HVC. Ook spraken de twee organisaties met de gemeente Bergen, onder andere met burgemeester Lars Voskuil.

Ruïnekerk en begraafplaats

Het 4 mei Comité organiseert al lange tijd in Bergen de Dodenherdenking. Hiervoor stelt de gemeente subsidies ter beschikking. De herdenking bestaat uit een dienst in de Ruïnekerk, gevolgd door een Stille Tocht naar de Algemene begraafplaats aan de Kerkedijk. Vanaf 20:00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen bij de geallieerde begraafplaats.

‘Dat nooit weer’

Met de herdenking gaan de gedachten uit naar de meer dan tweehonderdduizend Nederlandse slachtoffers, gevallen door het brute geweld van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wil de herdenking een krachtige waarschuwing zijn tegen oorlog, onderdrukking, discriminatie en antisemitisme. Het is eveneens een appèl tot waakzaamheid. Samengevat onder de woorden: ‘Dat nooit weer’.

Foto gemaakt tijdens de 4 mei-herdenking in 2022 (Foto: Hans Brouwers/ Habrofotografie).