BERGEN Jazz&Sail staat dit jaar in het teken van het 40-jarig jubileum. De organisatie is drukdoende om daar speciaal uiting aan te geven. “Wij roepen Jazz&Sail-bestuursleden en vrijwilligers van weleer op om voor en met hen een ’40 Jaar Jazz&Sail’-expositie in museum Kranenburgh te organiseren.”

Tijdens deze expositie moeten foto’s en opnames van 40 jaar Jazz&Sail getoond worden. Wie beeld-, foto- en geluidsmateriaal van de afgelopen veertig jaar met memorabele optredens en sfeerbeelden heeft, kan die beschikbaar stellen.

“Ook doen wij een oproep aan Bergense muzikanten die in het verleden hebben opgetreden tijdens Jazz&Sail en het leuk vinden om de ’40 Jaar Jazz&Sail’-expositie muzikaal te ondersteunen. Het lijkt ons een leuk idee dat te doen op basis van een soort jamsessie of een klein optreden met de eigen band.”

Meer informatie bij Loek Jonk via 06-50654508 of Loek.Jonk@KPN.com of Cees den Houdijker via 06-11690005 of ceesdenhoudijker@icloud.com.