EGMOND-CAMPERDUIN – De Fietsersbond organiseert vrijdag 23 juni een demonstratieve fietstocht vanaf het Woud in Rinnegom (Egmond) naar Camperduin. De organisatie protesteert hiermee tegen de voorgenomen afsluitingen van het fietspad van het Woud naar Bergen aan Zee en van Bergen aan Zee naar Camperduin.

Na het protest tegen de voorgenomen bomenkap van onder andere de Duinstichting, is een nieuwe dimensie de afweging tussen stuifduinen en recreatieve fietsers, benadrukt Ron Janssen van de Fietsersbond.

PWN en Staatsbosbeheer willen graag stuifduinen in hun beheersgebied. Om het zand te laten stuiven worden bomen, struiken en helmgras met wortel en al verwijderd. “Omdat hierdoor ‘de duinen de fietspaden oversteken’ wordt het fietsen over deze paden een hachelijke onderneming”, stelt Janssen.

‘Op lange termijn niet vegen’

De organisatie vraagt PWN, Staatsbosbeheer en de Provincie het fietspad regelmatig te vegen. De Fietsersbond organiseerde in 2021 een veegactie om dit onder de aandacht te brengen.

De Fietsersbond is niet blij met de opstelling van PWN, Staasbosbeheer en de Provincie. Janssen: “De Provincie heeft vorig jaar met PWN en Staatsbosbeheer afgesproken om het fietspad Blijdensteinsweg in Bergen aan Zee gedurende vijf jaren schoon te houden en gelijktijdig te kijken naar een oplossing voor de lange termijn.”

“Maar op lange termijn willen PWN en Staatsbosbeheer de fietspaden niet schoonhouden. De Fietsersbond kwam met veel oplossingen om de Blijdensteinseweg voor fietsers begaanbaar te houden. Namelijk met een beperkte omleiding met fietsbrug, een fietstunnel of het vastleggen van de zandverstuiving met matten en helmgras. PWN, Staatsbosbeheer en de Provincie hebben al onze oplossingen afgewezen.”

Deelnemers

Volgens de Fietsersbond behoren een vertegenwoordiger van het Landelijk Fietsnetwerk en een of twee wethouders van de gemeente Bergen tot de deelnemers aan de fietstocht. Uitgenodigd zijn ook statenleden en gemeenteraadsleden.

De fietstocht start vrijdag 23 juni om 13.30 uur bij de parkeerplaats ’t Woud in Egmond aan den Hoef. (Tekst: Evert Visser/ RTV80. Bron foto’s: Fietsersbond).

Plattegrond Bergense en Schoorlse duinen.