EGMOND-BINNEN – De gemeente Bergen nodigt de inwoners van Egmond-Binnen uit om groepsaccommodatie Broekakkers te bezoeken tijdens een inloopmoment op vrijdagavond 6 oktober. Op deze locatie huisvest het COA van oktober tot februari 2024 dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De eerste bewoners komen aankomend weekend. Het gaat uiteindelijk om een groep van dertig meisjes in de leeftijd vijftien tot en met achttien jaar.

Bezoekers kunnen vrijdag zien hoe Broekakkers is ingericht voor de opvang. Hierbij zijn een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), burgemeester Lars Voskuil en wethouder Roos-Bakker aanwezig. Zij beantwoorden vragen.

Het inloopmoment volgt op een informatiebijeenkomst op 11 september in De Schulp. Toen bracht de gemeente de inwoners op de hoogte van de komst van de asielzoekers. De gemeente en het COA informeerde eveneens dat de dertig asielzoekers, in deze of gewijzigde samenstelling, in februari verhuizen naar Klein Zwitersland in Schoorl. Hier verblijft een groep meisjes en jongens vijf jaar met een uitloop naar tien jaar. De gemeente Bergen en het COA organiseerden vorige week een bewonersavond hierover in de dorpskerk in Schoorl. RTV80 TV maakte hiervan ook een video.

Eerst media, dan bewonersbrief

Het college van B&W nodigt de inwoners van Egmond-Binnen uit om te praten over de komst van de dertig asielzoekers in Broekakkers en om de accommodatie te laten zien. De gemeente informeert over de avond in een bewonersbrief die per post onderweg is. Het college is zich bewust van de korte periode tussen het ontvangen van deze brief en de datum van het inloopmoment en dit niet ideaal.

‘Wij hebben te maken met tijdsdruk om de dertig jongeren zo snel mogelijk een veilige plek te kunnen bieden. Daarom kan dit niet langer wachten en hebben wij ervoor gekozen u ook alvast via de media in te lichten’, zo staat in de brief te lezen.

Later nog een gelegenheid

Inwoners die vrijdagavond niet aanwezig kunnen zijn bij het inloopmoment, krijgen hiervoor op een later tijdstip nog een gelegenheid. Zodra het team van het COA en de jongeren hun intrek hebben genomen en hun draai hebben gevonden, nodigt het COA de buurt uit om kennis te maken met de jongeren en de locatie.

Groepsaccommodatie Broekakkers is gevestigd aan Noordvelderweg 5 in Egmond-Binnen. Het inloopmoment duurt vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen

Voor vragen kunnen de inwoners zich wenden tot projectleider Menno Schermer via mennoschermer@debuch.nl of telefoonnummer 06-5574 0326. De gemeente vraagt hierbij om in de correspondentie het kenmerk Z23 145585/D684321 vermelden. Zie ook de website van de gemeente Bergen.