BERGEN NH – Zijn er voldoende goede voet-en fietspaden? Ervaart u geluids- of snelheidsoverlast van verkeer? Is de verkeerssituatie in je omgeving veilig en gewenst? Dat zijn bijvoorbeeld vragen in een nieuwe enquête die sinds vrijdag online is en nog tot en met 17 november is in te vullen. De gemeente gebruikt de input van de enquête voor de ontwikkeling van een Mobiliteitsplan die in het najaar van 2024 klaar moet zijn.

De enquête is onderdeel van de gemeentelijke website www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Inwoners die de vragen beantwoorden, zijn volgens de gemeente gemiddeld maximaal een kwartier bezig met invullen.

De geënquêteerden kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe ze bepaalde onderwerpen waarderen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de voorzieningen voor voetgangers en de bereikbaarheid van locaties met fiets en auto in de gemeente Bergen en naar omliggende dorpen en steden.

Een andere vraag is hoe het is gesteld met het gebruik van nieuwe vormen van verkeer en vervoer zoals deelauto’s, deelfietsen, elektrische voertuigen en de aanwezigheid van laadpunten.

Verder is de gemeente nieuwsgierig naar meningen over verkeersveiligheid op wegen, fietspaden, kruispunten, rotondes en bij schoolomgevingen. Ook kunnen de geënquêteerden op een kaart locaties aanklikken waaraan ze vervolgens een opmerking kunnen toevoegen.

Naast de antwoorden op de vragen van deze enquête gebruikt de gemeente Bergen bijvoorbeeld gegevens van verkeersonderzoeken voor het maken van het Mobiliteitsplan.

Te zetten stappen

Wethouder Ernest Briët, met onder andere verkeer en vervoer in zijn portefeulle, schetste dinsdagmiddag tijdens een persbijeenkomst de stappen die gezet moeten worden.

Hij wil in gesprek met collega’s van de afdeling Verkeer van de gemeente en deelnemers van de zogenoemde klankbordgroep, bestaande uit mensen van de verkeerspolitie, het openbaar vervoerbedrijf en groepen van bewoners en ondernemers. Ook wil hij praten met bijvoorbeeld andere gemeenten en organisaties zoals PWN en Staatsbosbeheer.

“Als dat nodig is, kunnen we ook diepere gesprekken voeren met groepen in onze gemeente over specifieke onderwerpen”, laat Briët weten.

De wethouder wil daarna alle betrokkenen zoals inwoners op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan. Daarna ligt er een Mobiliteitsplan op tafel. Het doel is dat de gemeenteraad in het najaar van 2024 een besluit neemt.