BERGEN – Waar moet het nieuwe gebouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem in Egmond aan den Hoef worden neergezet? Welke onderwerpen zijn belangrijk om te komen tot een locatiekeuze? Dat zijn vragen die de gemeente Bergen stelt aan de inwoners van Egmond aan den Hoef tijdens twee inloopbijeenkomsten. Ook kunnen zij een korte enquête invullen.

De Sint Jozefschool en basisschool De Boswaid in Egmond aan den Hoef zijn in 2020 gefuseerd tot Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem. De fusielocatie is in het gebouw van de Sint Jozefschool aan de Prinses Marijkelaan 1.

Het schoolbestuur Blosse Opvang en Onderwijs, wil graag een nieuw pand laten bouwen. De gemeenteraad heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. 

Locatiekeuze

De keuze ligt voor op welke locatie het nieuwe schoolgebouw moet komen. Er zijn twee opties: op de huidige locatie aan de Prinses Marijkelaan óf op de voormalige locatie van de Boswaidschool aan Guyotte van IJsselsteinlaan 34. Daarom heeft de gemeente een locatieonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek gaat in op technische en ruimtelijke afwegingen.

Inloopbijeenkomsten

De gemeente Bergen houdt op donderdag 11 januari 2024 een inloopmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en een inloopavond van 18.00 tot 20.00 uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in dorpshuis Hanswijk aan Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef. Bezoekers kunnen hier vragen stellen en aangeven wat zij belangrijk vinden, laat de gemeente Bergen weten.

Aanmelden is niet nodig en binnenlopen kan ook tussentijds. Er is een doorlopende presentatie waar op panelen alle informatie te vinden is.

Korte enquete

Het is mogelijk om tussen 11 en 25 januari 2024 een korte enquête in te vullen. Hierbij vraagt de gemeente Bergen niét aan de inwoners om te stemmen voor één van de twee locaties, want de gemeenteraad besluit over de locatiekeuze. Wel vraagt de gemeente in de enquête naar de kansen of zorgen die er zijn. De enquete is vanaf 11 januari online beschikbaar. Invullen van de vragen kan ook op papier tijdens de inloopbijeenkomsten.

Participatieverslag

De uitkomsten van de inloopbijeenkomsten en de enquête komen in een participatieverslag terecht. De gemeenteraad kiest vervolgens voor één van de locaties.

De gemeenteraad moet daarbij verschillende belangen afwegen. Dat zijn de wensen van het schoolbestuur, de ruimtelijke mogelijkheden, het draagvlak in de omgeving en de betaalbaarheid van de twee locaties. Het onderzoeksrapport van BRO en het participatieverslag helpen de gemeenteraad om een afgewogen keuze te maken.

Zie ook de gemeentelijke website.

Foto bovenaan deze pagina:
De huidige locatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem in Egmond aan den Hoef. (Foto: RTV80).

De voormalige Boswaidschool in Egmond aan den Hoef. (Foto: RTV80).