BERGEN NH – Vanaf maandag 8 april vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders op in twee Fletcher hotels in de gemeente Bergen. Het gaat om twintig personen in hotel-restaurant Marijke in Bergen en twintig in hotel-restaurant Jan van Scorel in Schoorl.

Het COA huurt hotelkamers omdat er een groot landelijk tekort is aan opvangplekken. Dit tijdelijke verblijf in de gemeente Bergen is naar verwachting voor in elk geval twee maanden, meldt een gemeentewoordvoerder.

COA coördineert opvang

Het COA heeft in overeenstemming met de Fletcher hotelketen geregeld dat op elke locatie een groep van twintig statushouders wordt opgevangen in tien hotelkamers. Statushouders zijn asielzoekers die het volledige asielproces hebben doorlopen en nu een verblijfsvergunning hebben verkregen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en dekt alle kosten tijdens deze periode.

Tekst loopt onder de foto door.

Foto: Hotel Marijke. (Bron foto: Hotel Marijke).

Op korte termijn

De gemeente Bergen hoorde recent van het COA dat deze twee hotels in de gemeente worden ingezet voor statushouders.

“Als gemeente hopen we van harte dat deze tijdelijke noodoplossing op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen, net zoals bij eerdere opvang het geval was. De gemeente zorgt ervoor dat omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk worden geïnformeerd en dat hun vragen worden beantwoord en ze hun eventuele zorgen kunnen uiten”, aldus de woordvoerder.

Inloopmomenten

Direct omwonenden krijgen over dit tijdelijke verblijf per brief informatie en een uitnodiging voor een inloopmoment.

-Voor de opvang bij hotel-restaurant Jan van Scorel in Schoorl is er een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april van 17.00 tot 18.30 uur in De Blinkerd aan de Heereweg 150 in Schoorl.
-Voor de opvang bij hotel-restaurant Marijke in Bergen is er een inloopbijeenkomst op donderdag 4 april van 17.00 tot 18.30 uur in de Ruïnekerk aan de Raadhuisstraat 1 in Bergen.

Tekort aan opvangplekken

Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Het Rijk neemt nu meer regie en plaatst statushouders in hotels of andere verblijfsaccommodaties. Ook in andere gemeenten is dat inmiddels gedaan.

Hotel Jan van Scorel. (Bron foto: Hotel Jan van Scorel).