BERGEN – Leerlingen van de Berger Scholengemeenschap (BSG) slaan maandag 6 november samen met de rector en SOVON-bestuurder de eerste paal voor hun nieuwe schoolgebouw de grond in. Het nieuwe pand verrijst op de plek van het bestaande gebouw aan de Rondelaan, aan de rand van het Bergerbos. 

Rector Reinoud Buijs is zeer verheugd dat de bouw nu echt begint. “Het vooruitzicht is fantastisch. We krijgen een prachtig gebouw dat voldoet aan de eisen van hedendaags onderwijs met de eigenheid van de BSG. Ruimtelijkheid, licht, natuur, kunst en cultuur komen erin terug. Met twee aula’s, ruime lokalen en een eigen theater voor theater- en muziekvoorstellingen.” 

De nadruk van het gebouw ligt op de groene omgeving en natuurlijk licht. Architect Marc de Rooij van BRTArchitecten uit Alkmaar heeft zich laten inspireren door de verscheidenheid in kleuren en texturen van het omliggende bos- en duinlandschap. 

De Rooij: “De architectuur van de nieuwbouw verwijst naar de typische Bergense architectuur. De groene ‘eilanden’ tegen het gebouw geven de school een natuurlijke plek in de groene omgeving. De eenheid van de nieuwbouw met de bestaande gebouwen uit de verschillende perioden wordt bewerkstelligd door materialen en kleuren op elkaar af te stemmen.”

Duurzaamheid

De Berger Scholengemeenschap en de gemeente Bergen zetten met deze nieuwbouw nadrukkelijk in op duurzaamheid. SOVON-bestuurder René Rigter: “Het gebouw voldoet helemaal aan de klimaateisen van nu: we stappen van traditionele verwarming over naar warmtepompen. Voor ventilatie krijgt het gebouw een upgrade naar een Frisse Scholen klasse B.” 

De leerlingen gebruiken dit schooljaar de tijdelijke locatie van het voormalige gebouw van de Mytylschool aan de Oudtburghweg. Het nieuwe onderkomen aan de Rondelaan is begin 2025 klaar.

Bovenaan de pagina: foto van het huidige schoolgebouw. (Foto: Carolien Hensbergen).

Het huidige gebouw. (Bron foto: BSG).