BERGEN – Er komen 62 parkeerplaatsen langs de Duinweg, tussen de Landweg en de Breelaan. Daarnaast wordt op dit gedeelte van de Duinweg een snelheidsgrens van 30 kilometer per uur ingesteld. Dit besloot het college van Bergen.

.
Het college vindt de extra parkeerplaatsen nodig omdat de parkeerdruk rond Duinvermaak en Il Primo groot is. Vooral in de weekenden en in vakantietijd is het parkeerterrein tegenover Duinvermaak snel vol waardoor parkeerders andere plekken moeten zoeken. Dit zorgt weer voor parkeeroverlast verderop in het dorp. Ook inwoners ervaren steeds meer parkeerdruk, zo blijkt volgens het college tijdens de inspraakrondes voor het maken van het nieuwe parkeerbeleidsplan.

.
Naar maximaal 30 kilometer

De gemeente gaat ook een maximale snelheid van 30 kilometer per uur invoeren op de Duinweg, tussen de Landweg en de Breelaan. Nu is deze snelheid 50 kilometer per uur. Een lagere maximale snelheid is beter voor de verkeersveiligheid en het is dan makkelijker om in en uit te parkeren, aldus het college.

.
Erik Bekkering, wethouder Verkeer en vervoer, is zeer tevreden met het genomen besluit. “Niet alleen de parkeeroverlast in dit gebied is de laatste jaren groter geworden, ook de verkeersonveiligheid werd groter. Daarom is het goed dat er door de extra parkeerplekken én het aanpassen van de snelheid aan de overlast en de verkeersveiligheid wordt gewerkt.”

Het inrichtingsplan voor de parkeerplaatsen wordt verder uitgewerkt tot een definitief plan. Voor de nieuwe maximale snelheid is een verkeersbesluit in de maak. Andere benodigde vergunningen worden de komende periode aangevraagd. De planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 beginnen.