ALKMAAR – Vijf woningbouwverenigingen in Alkmaar werken samen om onrechtmatige bewoning aan te pakken.

Dit doen zij door onderling gegevens uit te wisselen om zo de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en te zorgen voor een betere (en eerlijke) doorstroming op de huurwoningmarkt.

Hiervoor tekenden de woningcorporaties in september 2010 een convenant.

De woningcorporaties wisselen onderling gegevens uit van de gemeentelijke basisadministratie.
Hierdoor kan volgens de corporaties beter worden opgetreden tegen het onrechtmatige gebruik van een woning voor bijvoorbeeld wietteelt, prostitutie, mensenhandel en drugshandel.

Tot nu toe heeft de samenwerking 92 huuropzeggingen opgeleverd.
Deze woningen zijn weer terug op de woningmarkt gekomen.

Geef een reactie