CAMPERDUIN/ PETTEN – De aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis mag geen zand uit de duinen gebruiken om hiermee het strand tussen Camperduin en Petten op voldoende breedte te houden (vijftig meter).

.
Dat oordeelde de onafhankelijke adviescommissie bezwaren van het waterschap Hollands Noorderkwartier, meldt het Noordhollands Dagblad.

.
Het in de duinen afgraven van ingestoven zand heeft een negatief effect op de waterveiligheid, stelt de bezwarencommissie. Beheerder Het Waterschap wil het liefst zoveel mogelijk zand in de duinen hebben en vasthouden. Dit vanwege de te verwachten zeespiegelstijging, de inklinking van het vaste land en onzekere weersinvloeden.

.
Van Oord-Boskalis heeft in 2015 de Hondsbossche Duinen aangelegd met ongeveer 35 miljoen kubieke meter zand. Dat is een extra duinenstrook voor de Hondsbossche – en Pettemer zeewering. Niet ongeveer 200.000 kubieke meter zand stuifde van het strand de duinen in, maar twee miljoen kuub. Dat is het tienvoudige.

.
‘Extra kosten’
In het contract van Van Oord en Boskalis staat dat zij tot 2036 verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de zes kilometer lange kuststrook.

Eerder al weigerde het Waterschap een vergunning voor het afgraven. De twee aannemers, die miljoenen euro’s extra kwijt zijn als ze moeten overstappen op een suppletie, hebben dit besluit aangevochten. Ze kregen wederom nul op het rekest. Het is – vermoedelijk in augustus – de beurt aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden voor een definitief besluit.

.
De aannemerscombinatie kan dan juridische stappen nemen.