REGIO – Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben. Het onderzoek onder de 120 verblijfs-recreatieve bedrijven in NHN, onderdeel van de aanpak die is omarmd om de ambities waar te maken, is nog maar net uitgevoerd en ondertussen is er een totaal nieuwe werkelijkheid ontstaan waarbij deze sector keihard geraakt wordt.

De voornaamste taak…

Voor nu is de voornaamste taak van de NHN-gemeenten zoveel mogelijk de schade zien te beperken en inzetten op de kortetermijngevolgen van de Corona-crisis.

Toch wil de regio ook stilstaan bij de onderzoeksresultaten omdat juist nu een gezamenlijke aanpak harder nodig is dan ooit.
Een regionale aanpak voor de recreatiesector kan deze economische motor in Noord-Holland Noord flink helpen in deze lastige tijd naar een gezonde toekomst.

De eerste en grootste uitdaging voor dit moment is de coronacrisis.