BERGEN – Het college heeft ingestemd met een aangepast Bomenbeleidsplan. Na overleg met de wijkverenigingen is de diameter voor een kapvergunning naar beneden bijgesteld.

Aanvankelijk was bepaald dat voor bomen met een diameter tot 25 centimeter geen kapvergunning meer moest worden aangevraagd. Dat is 20 centimeter geworden.

Het Bomenbeleidsplan staat op de agenda voor de raadsvergadering van 28 januari 2016.

Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel dan mogen bomen met een diameter minder dan twintig centimeter zonder kapvergunning worden gekapt. Voor bomen met een diameter vanaf twintig centimeter moet een kapvergunning worden aangevraagd.

De gemeente maakt dan de afweging of de boom wel of niet mag worden gekapt. Op dit moment ligt de maat waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden nog op tien centimeter.

De kapvergunning voor kleinere bomen wordt afgeschaft omdat in de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen een vergunning voor de kap van deze bomen wordt afgegeven. Het gaat dan meestal om een boom in een voor- of achtertuin die overlast veroorzaakt.

Regels over de kap van bomen worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In het aangepaste voorstel krijgen monumentale bomen een zwaardere beschermingsstatus in de APV. Monumentale bomen mogen alleen bij hoge uitzondering worden gekapt.

Geef een reactie