BERGEN – Het CDA heeft grote zorgen over de aanrijtijden van de brandweer in de gemeente Bergen.

Op basis van de cijfers 2015 blijkt dat de brandweer slechts in 34 procent van de gevallen de normtijd haalt. De cijfers van 2015 zijn vóór de sluiting van de brandweerpost in Egmond Binnen.

Het percentage is een gemiddelde voor de hele gemeente, waardoor het in sommige delen van de gemeente nog lager ligt. In de vaak kleine en meer afgelegen kernen zoals Egmond Binnen en Bergen aan Zee mag de brandveiligheid niet afnemen volgens het CDA.

In de raadsvergadering van donderdag vroeg het CDA aandacht voor dit onderwerp en wilde een onderzoek door de veiligheidsregio indien de getroffen maatregelen geen effect hebben.

Burgermeester Hafkamp deelde de zorg maar wees er op dat de brandweer reeds maatregelen heeft
genomen of gaat nemen om het percentage omhoog te krijgen. Zij zegde toe de Raad de cijfers per kern te geven en haar regelmatig te informeren over de ontwikkeling te informeren.

Het CDA besloot na deze toezegging het verzoek om een nader onderzoek niet in te dienen.

Geef een reactie