EGMOND BINNEN – Het Bergense college van B&W heeft besloten een aanvraag in te dienen bij Luchthaven Schiphol voor het installeren van een geluidsmeetpost. De meetpost moet in Egmond-Binnen komen omdat juist in die plaats relatief veel vliegtuigen overkomen.

Het verzoek tot plaatsing komt ook vanuit die dorpskern. Het Stichtingsbestuur van De Schulp is in principe akkoord met de realisatie van het meetpunt op het dak van Dorpshuis De Schulp.

Wethouder Peter van Huissteden: “We krijgen veel klachten van bewoners en ook vakantiegangers storen zich aan de steeds lager overkomende vliegtuigen. Niet alleen overdag maar ook ’s nachts. De afgelopen periode is het aantal nachtvluchten toegenomen.

Sinds de sluiting van de oostelijke aanvliegroute Artip2c is sprake van bijna een verdubbeling. Dit heeft veel extra hinder tot gevolg. Omdat Schiphol mogelijk verder mag doorgroeien, is de verwachting dat de hinder alleen maar erger wordt.”

Als de aanvraag wordt toegekend dan wordt de meetpost geïnstalleerd op kosten van Luchthaven Schiphol. De meetpost zal onderdeel zijn van het NOMOS-netwerk voor meetpunten (zie www.nomosonline.nl).

Dit is een gecertificeerd meetnet dat over de gehele wereld bij luchthavens wordt ingezet om vliegtuiggeluid te meten. De Omgevingsraad Schiphol brengt naar verwachting in december advies uit over de aanvraag.

Het meetpunt kan dan in 2018 worden gerealiseerd. Met de meetgegevens wil het college inzicht krijgen in de geluidsniveau’s van het vliegverkeer bij Egmond Binnen en deze zo mogelijk gebruiken in het bestuurlijke overleg.

Bijvoorbeeld door een vergelijking te maken tussen de meetgegevens en de uitgangspunten voor de berekende geluidshinder waar het beleid op is gebaseerd.