BERGEN – Het college van Bergen heeft het concept ‘Actieplan Geluid’ vastgesteld. Doel van het actieplan is om geluidsoverlast te verminderen. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om geluidshinder door wegverkeer tegen te gaan.

De belangrijkste maatregelen die genoemd worden zijn het verduurzamen van woningen, het nemen van verkeersmaatregelen en het toepassen van ‘stillere wegdekken’.

Geef een reactie