BERGEN NH – Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen sprak Leontien Kompier zaterdag 2 april met deze partijen.

Advies: globaal bestuursakkoord op hoofdlijnen

De opdracht aan de informateur was te onderzoeken of een breed samenwerkingsakkoord mogelijk is, hoe dit vertaald kan worden naar een stabiele coalitie, maar bovenal hoe raadsbreed met vertrouwen in elkaar volgende stappen kunnen worden gezet. Mede op basis van de gevoerde gesprekken en de analyse die vanuit de ambtelijke organisatie is gemaakt van de verkiezingsprogramma’s is het komen tot een inhoudelijke concrete agenda de minst moeilijke opgave. Er zijn uiteraard accentverschillen en verschillende beleidsopvattingen, maar echte breekpunten is de informateur niet tegengekomen. Daarom heeft de informateur geadviseerd om te starten met een globaal bestuursakkoord op hoofdlijnen. 

Ook signaleerde de informateur dat er een positief breed gedragen intentie is om het echt anders te willen. Daarom lijkt het haar verstandig om naast het proces te komen tot een breed gedragen akkoord en dito coalitie, parallel en tegelijkertijd te investeren in herstel van vertrouwen.

Op Goede Vrijdag opnieuw in gesprek

Voor de start van de daadwerkelijke formatiefase, adviseerde Kompier op korte termijn met diezelfde gesprekspartners opnieuw te praten over de genoemde punten: dit kan worden gezien als tussenstap. Deze tussenstap moet helderheid bieden of en in hoeverre het werken aan herstel van vertrouwen het verdere formatieproces in de weg staat. Er is gezamenlijk besloten deze tussenstap te nemen en op Goede Vrijdag met elkaar in gesprek te gaan. Zodra de afspraken duidelijk zijn, kan de formatiefase starten. Met daarin een verdere verdieping op inhoud, een inventarisatie van de meest urgente dossiers, een passende taakverdeling en evenwichtige portefeuilleverdeling en de werving van kandidaat wethouders. Een gespreksonderwerp is ook hoe en op welke wijze inwoners gekend worden in het proces.

Formatiefase: kies voor onafhankelijke externe procesbegeleider

Het advies van de informateur is om in de formatiefase te kiezen voor een onafhankelijke externe om als procesbegeleider één en ander in goede banen te leiden.