BERGEN NH – AED Marga Klompé- straat/Haya van Somerenstraat

Op de hoek van de Marga Klompéstraat en de Haya van Somerenstraat in Bergen hangt sinds 9 oktober 2020 een openbaar toegankelijke AED.

De AED is door de bewoners van de Marga Klom- péstraat, Haya van Somerenstraat en Joke Smithstraat met een buurt inzamelingsactie aangeschaft bij BUURTAED.NL