REGIO Het ROC Horizon College meldt dat bij hen het aantal is afgenomen met 33,8%. Een belangrijke reden is dat onderzoek uitwees dat niet alleen mbo-leerlingen tot 18 jaar begeleiding nodig hadden, maar ook die van 18-23 jaar.

Het Horizon College is de grootste mbo-school boven het Noordzeekanaal en heeft vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend en heeft circa 12.500 leerlingen.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is bij het Horizon College nu 6,1%. Dat betekent dat vorig schooljaar 624 leerlingen voortijdig de school verlieten.

Een jaar eerder waren dat 942 leerlingen. De maatregelen die genomen zijn, werpen inmiddels hun vruchten af. Leerlingen die nu nog uitvallen zijn veelal jongeren die specifieke problemen hebben.

De komende tijd ligt de focus op deze groep. Dit gebeurt in samenwerking met hulpverleningsorganisaties, de gemeenten, voortgezet onderwijs, de mentor en schoolmaatschappelijk werk.

Geef een reactie