BERGEN – Mevrouw Maas heeft 21 juli afscheid genomen van de Berger Scholengemeenschap. Zij heeft 33 jaar op de BSG gewerkt als docent Engels en als brugklasmentor. Ze was tevens meerdere jaren voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Zij heeft in de periode 1984 tot 2017 meer dan 5000 leerlingen uit de gehele regio onderwezen en was een zeer geliefde docent.

Mevrouw Maas gaat nu van haar pensioen genieten. De school dankt haar voor haar grote inzet in deze jaren en de goede samenwerking die ze altijd heeft gehad met collega’s, maar vooral ook met de leerlingen en de ouders.