ALKMAAR – De Partij voor de Dieren keert zich tegen het afschieten van konijnen bij de Huisvuilcentrale.

Dat blijkt uit een open brief die de werkgroep Alkmaar aan de HVC heeft gestuurd. Bovendien heeft de fractie van de PvdD in Provinciale Staten schriftelijke vragen erover gesteld aan Gedeputeerde Staten.

GS hebben Duke Faunabeheer vergunning verleend voor de afschot van konijnen op het terrein van de HVC in Alkmaar.

De HVC had geklaagd dat de konijnen onder meer de dijkjes rond de vuilwaterbassins ondergraven.

Volgens de PvdD die meent dat de konijnen zijn gevlucht van het naastgelegen Taqa-terrein waar sinds vorig jaar afschot plaastvindt, zijn er voldoende alternatieven voor afschot, zoals het verharden van de grond rond de bassins

Geef een reactie