REGIO – De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord- en Zuid-Holland en de betrokken kustgemeenten hebben afspraken gemaakt om de communicatie over de bouw van windmolenparken op zee beter op elkaar af te stemmen.

In het Energieakkoord is afgesproken dat er 3450 MW extra energie in 2020 opgewekt wordt door windmolens op zee. Vanaf 2017 is de ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd. De windparken zijn voorzien op minimaal 22 kilometer afstand van de kust.

Bij twee gebieden voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust is nu een extra strook windmolens dichter bij de kust voorzien, op maximaal 18,5 kilometer. Met de keuze voor deze locaties willen de betrokken ministeries hoge maatschappelijke kosten bij de ontwikkeling van windparken op zee voorkomen.

Een aantal gemeenten heeft een voorkeur uitgesproken voor de bouw van een windpark in IJmuiden Ver, 40 km uit de kust, waardoor er geen nieuwe windparken zichtbaar worden vanaf de Noord- en Zuid Hollandse kust.

Uit berekeningen die in opdracht van de ministeries zijn gemaakt, blijkt dat de bouw hiervan waarschijnlijk duurder is dan de huidige plannen.

Het kabinet publiceert in het voorjaar van dit jaar een voorgenomen besluit over de bouw van windmolens in de strook tussen de 22 en 18,5 kilometer. Daarna volgt nog onderzoek naar de milieueffecten is inspraak mogelijk.

Geef een reactie