Heiloo -Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak verduurzaming woningvoorraad vastgelegd.

Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend waarin staat vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar.

vervolg op blad 2.

vervolg ondertekening afspraken met de BUCH-gemeenten:

De Jaarplannen 2020 zijn een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporatie, de huurdersorganisaties en de gemeenten eind 2016 hebben ondertekend.

In deze Jaarplannen wordt de inzet van alle partijen elk kalenderjaar gespecifieerd, waar de Prestatieafspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt inhoudend:
Investeringen;
Nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid;
Huurdersorganisaties.