SCHOORL – Bij biologisch-dynamische zorgboerderij Noorderhoeve startte maandag acht enthousiaste jongeren. Zij zijn de eersten die, na ‘getest’ te zijn, deelnemen aan een uniek project ontwikkeld door de Noorderhoeve, het Clusius College en de Stichting Greenport.

Na een ‘voorschakeltraject’ op de Noorderhoeve, waarbij kennisgemaakt wordt met het, onder intensieve begeleiding, werken in de agrarische sector krijgen de jongeren te maken met zaken als arbeidsritme, werkhouding en motivatie de aandacht.

Men wordt ‘arbeidsfit’. Ze starten vervolgens begin september met de op maat gemaakte en tot twee jaar verlengde MBO1 opleiding aan het Clusius College. Op grond van de voortgang per individuele deelnemer is er sprake van een ‘werkgarantie’.

In samenspraak met de uitzendorganisaties Herenbos en AB Vakwerk, zo ook het Recreatieschap, gaan ze naast de MBO1 opleiding, part-time aan het werk. De basis voor een arbeidzame toekomst wordt hiermee gelegd.

Een uniek concept, ontwikkeld voor personen met leerproblemen en/of een fysieke of psychische arbeidsbeperking. Ook voor personen die langdurig werkloos zijn bestaat de mogelijkheid tot deelname. Een bijzondere kans om alsnog aan het werk te komen.

De afgelopen maanden zijn hiertoe de regiogemeenten benaderd en gevraagd kandidaten aan te leveren. Het project zal uiteindelijk voor 300 personen in NHN opleiding en werk opleveren.

Geef een reactie