BERGEN – Mensen die wonen in een deel van het centrum van Egmond aan Zee mogen binnenkort kiezen voor drie afvalcontainers of toegang tot een ondergrondse container in de buurt van hun woning. Dat liet de gemeente Bergen woensdag weten in een persbericht.

In principe hebben alle inwoners van de gemeente Bergen, die wonen in laagbouw, drie containers naast hun deur of in de tuin. Het betreft een container voor restafval, een container voor groente, fruit en tuinafval (gft) en een bak voor plastic verpakkingen, metalen verpakking en drinkpakken (pmd). Mensen die wonen in hoogbouw dumpen hun afval in een ondergrondse container.

Maar in de loop van volgende maand mogen bewoners van laagbouw in een specifiek deel van het centrum van Egmond aan Zee, kiezen voor een pasje die toegang biedt tot een ondergrondse container dichtbij hun woning. Hierdoor houden ze meer ruimte over in hun tuin of naast de deur. Daarnaast mogen ze ervoor kiezen hun rolcontainers te behouden.

‘Mensen hebben echt heel weinig ruimte’

De gemeente Bergen kiest hiervoor omdat het centrum van Egmond aan Zee, waarvoor de uitzondering wordt gemaakt, “een bijzonder gebied is.”

Wethouder Erik Bekkering: “In principe staat in ons grondstoffenplan dat mensen die in laagbouw wonen altijd drie rolcontainers aan huis krijgen. Dit levert een aanzienlijk beter scheidingsresultaat op dan nascheiding. Maar we zien ook dat we daar in dit gedeelte van Egmond aan Zee van af moeten wijken. Mensen hebben echt heel weinig ruimte.”

“Door alle containers op de straten wordt dit gezellige gebied erg rommelig en vol. En onze afvalinzameling wil zo veilig mogelijk afval ophalen. Dat is op een aantal plekken erg lastig door de smalle straten. Daarom willen we – in samenspraak met bewoners – maatwerk toepassen in Egmond aan Zee.”

De ‘Derpers’ die de keuze mogen maken, krijgen binnenkort persoonlijk bericht over de inzameling van hun afval. Daarnaast organiseert de gemeente Bergen voor deze groep mensen inloopmomenten. Bekkering: “Daar kunnen we mensen goed adviseren over wat er past bij hun persoonlijke situatie: een afvalpas of rolcontainers.”

‘Acht nieuwe ondergrondse containers’

Een gemeentewoordvoerder laat verder weten dat het College van B&W acht nieuwe ondergrondse containers wil plaatsen in het centrum van Egmond aan Zee. “Het is nog niet duidelijk waar ze gaan komen, we bekijken nu waar dat kan.” De bewoners die een uitnodiging krijgen voor een inloopmoment, ontvangen een kaartje met daarop de locaties van de huidige én toekomstige ondergrondse containers.

Inloopmomenten
De bewoners van het à la carte gebied Egmond aan Zee ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over onder andere drie inloopmomenten.

 Dinsdagochtend 11 oktober tussen 10.00 – 12.00 uur in ontmoetingscentrum Post aan Zee.
 Woensdag 12 oktober tussen 19.00 – 21.00 uur in de brandweerkazerne Egmond aan Zee, Pieter Schotsmanstraat 10.
 Donderdag 13 oktober tussen 19.00 – 21.00 uur in de brandweerkazerne Egmond aan
Zee, Pieter Schotsmanstraat 10.