BERGEN NH – Afvalinzameling blijft tot eind 2022 bij HVC

Het college van de gemeente Bergen kiest ervoor om de inzameling van huishoudelijk afval ook in 2022 nog door de HVC te laten verzorgen. Het college verlengt de dienstverleningsovereenkomst met HVC met een jaar. Het college overweegt om na 2022 de afvalinzameling in eigen beheer te organiseren
Grondstoffenbeleid

De gemeente is volop aan de slag met het opstellen van nieuw grondstoffenbeleid. De hoeveelheid restafval ligt nu rond de 230 kg, dit moet terug naar 30 kg per inwoner.