BERGEN NH – Het College van B&W van Bergen wil het huishoudelijk afval vanaf 2023 laten inzamelen door de werkorganisatie BUCH. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af.

.
Volgens een gemeentewoordvoerder kiest de gemeente Bergen voor de BUCH werkorganisatie vanwege het financieel gunstige aanbod. Hiermee verwacht het college de stijging van de kosten voor afval op de lange termijn beperkt te houden voor inwoners. Andere voordelen zijn volgens de gemeente de lokale kennis en de korte lijnen met andere taken van de BUCH-werkorganisatie, zoals wijkbeheer en handhaving. De BUCH-werkorganisatie heeft contacten met alle buurt- en wijkverenigingen binnen de gemeente en heeft meerdere wijkbeheerders, handhavers en gebiedsregisseurs in dienst. Volgens de gemeente Bergen kunnen zij snel worden betrokken, bijvoorbeeld bij klachten over bijplaatsingen of overvolle containers.

.
Wethouder Erik Bekkering: “Door de inzameling zelf te doen, verwachten we onze inwoners beter te kunnen bereiken, eerder feedback te krijgen en daar sneller op te kunnen reageren. We zijn immers elke dag op straat en in de wijken aan het werk en we spreken inwoners regelmatig over allerlei onderwerpen.”

.
Minder restafval en plastic bak

Dit jaar en komend jaar werkt de gemeente samen met HVC verder aan de ambities uit het grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe de gemeente samen met inwoners de hoeveelheid restafval kan terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner per jaar. Zo start HVC eind dit jaar met de invoering van de container voor PMD, oftewel de ‘plastic bak’. Binnenkort ontvangen inwoners hierover een brief en start de HVC een uitgebreide communicatiecampagne.

Meer informatie
Het voorstel staat op 14 oktober op de agenda van de Algemene Raadscommissie. De commissieleden bespreken dan ook of het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad op 28 oktober of
4 november komt te staan. Meer informatie over afval en het grondstoffenbeleidsplan ‘Van afval naar grondstof 2022-2030’ is te vinden op www.bergen-nh/afval.