BERGEN NH – Akkoord over herontwikkeling Dorpsplein Bergen

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het Dorpsplein in het centrum van de kern Bergen.
De gezamenlijk gevormde randvoorwaarden moeten er voor zorgen dat na jaren van praten de ontwikkeling van dit deel van het centrum van Bergen in een stroomversnelling komt.

Al sinds het vertrek van stoomtrein Bello praten we over de invulling van het centrum. Door alle vertraging verpaupert nu de dorpskern.