BERGEN NH- De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) bereikten een akkoord over de herontwikkeling van het Winkelhart in het centrum van Bergen. 

“Samen stelden zij randvoorwaarden op waarmee de eerste stappen zijn gezet voor herontwikkeling van het Winkelhart”, aldus een gemeentewoordvoerder. “Na de brand van 21 juli zetten de gemeente en de BBC flinke stappen om de ontwikkeling naar tevredenheid te laten verlopen. De randvoorwaarden voor de herontwikkeling kwamen in goed overleg met inwoners en ondernemers tot stand.” 

‘Bergense maat’
De nieuwe randvoorwaarden gaan uit van een ontwikkeling die moet passen bij de Bergense maat, zegt de woordvoerder. “Dit betekent onder meer dat de hoogte van de nieuwbouw moet aansluiten bij de bestaande panden in het centrum. Een aantal gebouwen wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen en filialen die ook weer aansluiten bij de Bergense behoefte. De openbare ruimte wordt groen ingericht met een gezellig plein waar nu de parkeerplaats voor het ABN AMRO-pand ligt.”

‘Actieve houding van grote waarde’
Wethouder Klaas Valkering is blij met de goede samenwerking met de bewonersvereniging. “Door nu goed naar elkaar te luisteren, creëren we rust in het centrum van Bergen met als resultaat dat na de verwoestende brand snel kan worden gestart met nieuwe invulling. De actieve houding van de bewonersvereniging is daarin voor ons van grote waarde.” Jan Apotheker van de Bewonersvereniging Bergen Centrum sluit zich aan bij deze woorden. Apotheker: “De samenwerking tussen gemeente, ondernemers en de BBC geeft het vertrouwen dat dit besluit de ondernemers inspireert tot een spoedige en fraaie invulling van het Winkelhart.” De randvoorwaarden zijn in oktober besproken op de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging en op 9 november door het college vastgesteld.

De gemeente laat weten dat eigenaren van de panden nu plannen kunnen maken passend bij die voorwaarden. Die plannen worden vervolgens met de inwoners besproken waarna een korte ruimtelijke procedure volgt. Het bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast. Wanneer juridische procedures uitblijven kunnen de voorbereidingen voor de bouw mogelijk al eind 2022 beginnen, aldus de gemeentewoordvoerder.