BERGEN NH – De gemeenteraad ging gisteravond unaniem akkoord met de financiering en realisatie van het sportcomplex voor de fusieclub VV Egmond aan de Hogedijk in Egmond aan den Hoef. Dat zorgde voor een feestelijk moment met taart in de raadszaal in sportcentrum De Beeck.

Het nieuwe complex op de huidige locatie van het voormalige Zeevogels wordt deels door de gemeente betaald en deels door garant te staan voor een lening voor de club. Het gaat om een investering van in totaal ongeveer 4,5 miljoen euro.

‘Geloof in onszelf nooit verloren’

Ron Karels van KIES Lokaal nam het woord namens de gehele gemeenteraad. Hij noemt het toekomstige complex prachtig, modern en toekomstbestendig. “Het is in de Egmonden de belangrijkste sportvoorziening voor de komende decennia.” Hij dankte de vrijwilligers van de clubs, de ambtenaren die eindeloos werkten aan het plan, de verantwoordelijke wethouders en de gemeenteraad. Karels blikte terug op ups en downs in het proces dat meer dan twintig jaar heeft geduurd. Zo vernietigde de Raad van State een plan voor een sportcomplex op de Egmonderstraatweg, een locatie die de voorkeur had van de drie voetbalverenigingen Zeevogels, Egmondia en Sint Adelbert.

“Mensen vroegen zich af: wanneer gaat het nou eens gebeuren? Er is onenigheid geweest. Soms hebben we kansloos verloren, we zijn afgemaakt in de pers en af en toe kwamen supporters in opstand. We hebben geleerd van onze fouten en hebben het geloof in onszelf nooit verloren. We hebben altijd doorgezet en zijn bij elkaar gebleven. Nu kunnen we het succes samen vieren.”

Voetbalshirt voor de wethouder

De gemeenteraad trakteerde vervolgens alle aanwezigen op taart tijdens een schorsing van de vergadering. En dat in de raadszaal die hij voor deze gelegenheid vergeleek met een kantine. Ook mensen van VV Egmond waren daarbij. Zij schonken de wethouder Marco Wiesehahn – als ‘aanvoerder’ van het project – een officieel selectieshirt.

En wat nu?

Nu het besluit is genomen, is de definitieve uitwerking van het ontwerp aan de beurt, laat het college weten. Aan de hand hiervan kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de aanleg van het voetbalcomplex en de bouw van het clubgebouw. Het is de bedoeling dat eerst het clubgebouw wordt gebouwd. Hierna volgt de aanleg van de omliggende velden.

Als de vergunning is aangevraagd, kiest de gemeente Bergen een aannemer. Dit aanbestedingstraject vindt naar verwachting plaats in het tweede en derde kwartaal van 2025. De bouw van het clubgebouw neemt vermoedelijk een jaar in beslag, de aanleg van de voetbalvelden kan in drie tot zes maanden plaatsvinden. Dat is afhankelijk van het groeiseizoen van het gras. In het derde kwartaal van 2025 starten de werkzaamheden, zo is de planning.

Wethouder Marco Wiesehahn en bestuursleden van VV Egmond.
Foto bovenaan de pagina: wethouder Marco Wiesehahn met zijn voetbalshirt. (Foto’s: Flessenpost uit Egmond).

(Bron impressies van de mogelijke nieuwe ‘look’ van VV Egmond (Afbeeldingen: VV Egmond).

Het huidige complex van VV Egmond (voormalig Zeevogelsterrein) in Egmond aan den Hoef. (Foto: RTV80).