BERGEN – De Universiteit Twente heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2017 getoetst in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol hebben gehouden.

In Noord-Holland-Noord is onderzoek gedaan in hoeverre de regels worden nageleefd van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. In Bergen scoren de alcoholverstrekkers minder goed dan in de buurgemeenten.

Het percentage gelegenheden dat in de gemeente de regels naleeft, is 33,3 procent tegenover 46,6 procent gemiddeld in de regio. Wel is er een verbetering ten opzichte van de cijfers uit 2013 en 2015 (resp. 16 procent en 26 procent).

In een aantal weekenden in het najaar van 2017 hebben diverse onderzoeksteams elk bestaande uit een 17- jarige en een 18-jarige mysteryshopper (één jongen en één meisje), in de gemeente Bergen 45 verkooppunten bezocht. Hierbij hebben de jongeren gewerkt volgens een beproefd en vooraf geoefend onderzoeksprotocol.

De 17-jarige mysteryshoppers hebben in alle situaties de alcoholhoudende drank besteld en afgerekend. In een aantal gevallen kon er geen alcohol gekocht worden vanwege schenktijdenbeleid (sportkantines) of omdat de onderneming geen alcohol verkocht (snackbar) of dat de onderneming gesloten was.

Het college is van mening dat de resultaten heel veel beter kunnen en moeten en gaat hierover in gesprek met de betrokken ondernemers.