EGMOND AAN DEN HOEF – De dorpsraad van Egmond aan den Hoef houdt woensdag 28 november haar algemene ledenvergadering in Dorpshuis De Hanswijk. Iedere inwoner van Egmond aan den Hoef is automatisch lid van de dorpsraad en heeft in de vergadering stemrecht.

Voor de pauze wordt onder anderen verslag gedaan van hetgeen er door het bestuur in het afgelopen jaar gedaan is, en het daarmee samenhangende financieel verslag. Als laatste punt van de agenda zal het huidige bestuur aftreden.

Als laatste punt van de agenda zal het huidige bestuur aftreden. Wanneer er voldoende kandidaten zijn kan de vergadering tot benoeming van nieuwe bestuursleden overgaan en kan de dorpsraad voortbestaan.

Na de pauze zal Martijn Mulder van Historisch Egmond een fotopresentatie houden van beelden van Egmond aan den Hoef uit de 60’er, 70’er en 80’er jaren.

De agenda van de vergadering en alle relevante stukken zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: dorpsraadegmondaandenhoef.jouwweb.nl

De speciale vergadering van de dorpsraad begint om 19.30 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur.