BERGEN NH – De Blinkerd (Schoorl) Donderdag 14 januari 19.30 uur
Vanwege coronarichtlijnen is het voor pers en/of publiek niet mogelijk deze commissievergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live gestreamd en is te volgen via www.raadbergen-nh.nl

Agenda
1 Opening
2 Algemeen spreekrecht (Tot uiterlijk 14 januari 12 uur kan men zich tijdig aanmelden voor het algemeen spreekrecht.Tijdig contact opnemen met raadsgriffier Ad Anthonissen, 06-51073692.
Voor de ter tafel komende onderwerpen: Gemeentekrant van de gemeente Bergen.