ANBI

Stichting Radio en TV BES (RTV80)  is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. De volgende gegevens zijn van toepassing op RTV80:

 • Officiële naam: Stichting Radio en TV BES/RTV80
 • RSIN nummer: 8026.43.048
 • KvK nummer: 41241983
 • Bezoekadres: Zeeweg 52, Egmond aan Zee
 • Postadres: Postbus 133, 1930 AC Egmond aan Zee
 • Telefoonnummer: 072 – 506 75 80
 • Doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van lokale radio en TV-uitzendingen ten behoeve van de gemeente Bergen
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn te vinden in het beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling: Ruud Bredewold: voorzitter,  Christina Waslander: secretaris, Martie Koning: penningmeester, Bart Hes: algemeen bestuurslid
 • Beloningsbeleid: de bestuurders en medewerkers van RTV80 hebben geen inkomsten uit de Stichting
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling: RTV80 verzorgt 7 dagen per week, 24 uur per dag de uitzendingen van een lokale omroep ten behoeve van de inwoners van de gemeente Bergen
 • Financiële verantwoording